Do I get a paper invoice?

As of January 2003, we discontinued mailing paper invoices.
Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu? 810 Bu dökümanı faydalı bulan kullanıcılar: (1948 Oy)