Do I get a paper invoice?

As of January 2003, we discontinued mailing paper invoices.
Byla tato odpověď nápomocná? 810 Uživatelům pomohlo (1948 Hlasů)